Αναγνώριση χρήστη και απόδοση διαπιστευτηρίων


Τον Μοναδικό Αριθμό Απογραφής μπορείτε να τον βρείτε στο πιστοποιητικό που λάβατε κατά την Απογραφή σας και επικολλήσατε στο Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθλαψης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! σημειώστε και φυλάξτε σε ασφαλές σημείο τους κωδικούς πρόσβασης

Το Συνθηματικό πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες και να περιέχει πεζά και κεφαλαία γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες, π.χ.

captcha

ΑνανέωσηΣυμπληρώστε μόνο με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες.