Υπηρεσία Απόδοσης Διαπιστευτηρίων

Όροι χρήσης

 1. Η υπηρεσία σύνδεσης παρέχεται δωρεάν στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Γενικού Επιτελείου Στρατού με σκοπό την εξυπηρέτηση εργασιακών αναγκών, βελτίωση της δυνατότητας επικοινωνίας και μείωση της γραφειοκρατίας.
 2. Ο παρεχόμενος λογαριασμός σύνδεσης και δνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είναι αυστηρά προσωπικός και δεν μεταβιβάζεται.
 3. Για κάθε λογαριασμό χρήστη είναι επιτρεπτή μία μόνο ταυτόχρονη σύνδεση.
 4. Απαγορεύεται:
  • Η γνωστοποίηση και η χρήση του κωδικού πρόσβασης σε τρίτους.
  • Η πρόσβαση, επεξεργασία, αποθήκευση ή διακίνηση διαβαθμισμένων πληροφοριών, κρυπτογραφημένων ή μη, υλικού παράνομου, επιβλαβούς, πορνογραφικού, βίαιου περιεχομένου, ή μολυσμένου από ιούς.
 5. Απαιτείται πλήρης συμμόρφωση από το χρήστη στους νόμους περί προσωπικών δεδομένων - πνευματικής ιδιοκτησίας και τις συστάσεις της ΕΕ και άλλων οργανισμών επί του θέματος.
 6. Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται ή οι ενέργειες που γίνονται από τον χρήστη, δεν εκφράζουν- δεσμεύουν το τμήμα ∆ιαδικτύου του ΚΕΠΥΕΣ, ή το ΓΕΣ γενικότερα. Είναι αποκλειστική υπευθυνότητα του χρήστη.
 7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παραβίαση ή προσπάθεια παραβίασης του Η/Υ ή του λογισμικού, με σκοπό τη παράκαμψη της ασφάλειας του κόμβου του ΓΕΣ, αυτόματα θα διακόπτεται η σύνδεση και θα γίνεται ιεραρχική αναφορά του συμβάντος για διακρίβωση και επιβολή πειθαρχικών ή ποινικών ευθυνών. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν μπορεί να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση, ή αξίωση εναντίον της Υπηρεσίας, ή να απαιτήσει καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για τυχόν ζημία που υπέστη εξαιτίας των παραπάνω ενεργειών του χρήστη και της υπηρεσίας.
 8. Τα ατομικά στοιχεία συγκεντρώνονται με σκοπό τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση υποστήριξης του χρήστη και δεν κοινοποιούνται σε κανένα αναρμόδιο πρόσωπο ή φορέα.
 9. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας σύνδεσης, ο χρήστης θα λάβει ένα σχετικό μήνυμα στο γραμματοκιβώτιο του με τους όρους χρήσης της υπηρεσίας, τους οποίους οφείλει να εφαρμόζει απόλυτα.
 10. Έλαβα γνώση των διατάξεων του νόμου 2472/1997 για τα δικαιώματα μου.